Lex Maria-anmälan efter försvunnen remiss

11 februari 2016

Chefläkare Lars Good har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en remiss till specialistvård kommit bort. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

25 januari 2016

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall på sjukhuset. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

25 december 2015

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling av en njurkomplikation. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

24 december 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

24 december 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

23 december 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter försenad undersökning

21 december 2015

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter försenad undersökning och behandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsförväxling

12 december 2015

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en läkemedelsförväxling vid en ambulanshämtning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

11 december 2015

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan sedan patient avvikit

11 december 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient avvikit. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter