Lex Maria-anmälan efter fördröjd korrekt diagnos

15 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd korrekt diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

10 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

07 juli 2014

Chefläkare Lars Good har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter felbedömning

04 juli 2014

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig bedömning av vårdbehovet för en diabetespatient. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

03 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad blodpropp

01 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en blodpropp i lungan missats vid röntgenundersökning på Länssjukhuset i Kalmar. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

25 juni 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd röntgenundersökning och diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

24 juni 2014

Chefläkare Bengt Öberg har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en röntgenremiss blev liggande ett år utan åtgärd. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

20 juni 2014

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter oprofessionellt agerande

19 juni 2014

p5rn7vb Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria då en patient inte hanterats professionellt. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter