Lex Maria-anmälan efter självmord

21 april 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter tvångsmedicinering

14 april 2015

Chefläkare Charlotta Brunner vid psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter tvångsmedicinering på felaktiga rättsliga grunder. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad blodpropp

23 mars 2015

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad blodpropp. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

20 mars 2015

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter sen diagnos

13 mars 2015

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en sen cancerdiagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter felmedicinering

27 februari 2015

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felmedicinering. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

17 februari 2015

Chefläkare Bengt Öberg har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

10 februari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

06 februari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter brister i journalföring

05 februari 2015

Tandvårdschef Anders Nylander, Folktandvården i Kalmar län, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i journalföring och kallelserutin. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter