Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

12 oktober 2016

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

10 oktober 2016

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter felmedicinering

27 september 2016

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felmedicinering. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria – anmälan efter felaktigt omhändertagande

01 september 2016

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt Lex Maria efter felaktigt omhändertagande. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

11 augusti 2016

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

05 augusti 2016

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter bristande id-kontroll

08 juli 2016

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort enligt lex Maria efter bristande identitetskontroll vid en undersökning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

05 juli 2016

Chefläkare Lars Good har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter bristande behandling

24 juni 2016

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i sårbehandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter utebliven utredning

23 juni 2016

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria då en uppföljande undersökning av misstänkt knöl inte skedde. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter