Lex Maria-anmälan efter brister i bedömning

29 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter bristfällig bedömning av tvångsvård. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter utebliven undersökning

28 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan vävnadsprov inte skickats på vidare undersökning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

28 oktober 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan behandlingen av en tumör fördröjts. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad lungsjukdom

21 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett allvarligt sjukdomstillstånd missats. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

10 oktober 2014

Chefläkare Anna Michaëlsson på Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd behandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd operation

08 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria då det dröjde fyra månader innan en hudförändring togs bort. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

07 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter förväxling av vätskor

29 september 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan två vätskor förväxlats i samband med en blodprovsanalys. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter kommunikationsmiss

24 september 2014

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en intern kommunikationsmiss. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter tandförväxling

17 september 2014

Tandvårdschef Ander Nylander har gjort en anmälan enligt lex Maria då två mjölktänder förväxlats med permanenta hörntänder. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter