Lex Maria-anmälan efter fallolycka

19 november 2015

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en allvarlig fallolycka. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad nervskada

16 november 2015

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad nervskada. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

06 november 2015

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

31 oktober 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad blödning

27 oktober 2015

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en blödning under skallbenet missats. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Bristande patientsäkerhet anmäls

26 oktober 2015

Charlotta Brunner, chefläkare inom psykiatrin, har anmält en sjuksköterska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad fraktur

24 oktober 2015

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad fraktur i en hand. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter felmedicinering

23 oktober 2015

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felmedicinering. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

16 oktober 2015

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

14 oktober 2015

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter