Lex Maria-anmälan efter självmord

19 november 2014

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

13 november 2014

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter sen cancerdiagnos

13 november 2014

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos ställts först ett år efter första besöket. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

10 november 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett barn avlidit i samband med en förlossning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter brister i bedömning

29 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter bristfällig bedömning av tvångsvård. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter utebliven undersökning

28 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan vävnadsprov inte skickats på vidare undersökning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

28 oktober 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan behandlingen av en tumör fördröjts. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad lungsjukdom

21 oktober 2014

m4s0n501 Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett allvarligt sjukdomstillstånd missats. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

10 oktober 2014

Chefläkare Anna Michaëlsson på Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd behandling. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd operation

08 oktober 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria då det dröjde fyra månader innan en hudförändring togs bort. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter