Lex Maria-anmälan efter felmedicinering

27 februari 2015

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felmedicinering. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

17 februari 2015

Chefläkare Bengt Öberg har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

10 februari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

06 februari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter brister i journalföring

05 februari 2015

Tandvårdschef Anders Nylander, Folktandvården i Kalmar län, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i journalföring och kallelserutin. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter tarmkomplikation

05 februari 2015

Chefläkare Lars Good på Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i övervakning och agerande vid en tarmkomplikation. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

28 januari 2015

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

23 januari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

22 januari 2015

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

17 januari 2015

m4s0n501 Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter