Lex Maria-anmälan efter förväxling av vätskor

29 september 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan två vätskor förväxlats i samband med en blodprovsanalys. Pressmeddelanden & nyheter zv7qrnb

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter kommunikationsmiss

24 september 2014

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en intern kommunikationsmiss. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter tandförväxling

17 september 2014

Tandvårdschef Ander Nylander har gjort en anmälan enligt lex Maria då två mjölktänder förväxlats med permanenta hörntänder. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter tandförväxling

16 september 2014

Tandvårdschef Ander Nylander har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan det upptäckts att en mjölktand antagits vara en permanent tand. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

06 september 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter utebliven uppföljning

05 september 2014

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria då ett prov med cellförändringar inte följts upp. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter självmord

29 augusti 2014

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att en patient tagit sitt liv. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter missad hjärtinfarkt

26 augusti 2014

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en färsk hjärtinfarkt missats i samband med en EKG-undersökning. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd korrekt diagnos

15 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd korrekt diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter 

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

10 juli 2014

Chefläkare Bengt Öberg vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd diagnos. Pressmeddelanden & nyheter

Läs hela artikeln

Postad i Landstingets Nyheter