Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

Chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling av en njurkomplikation.
Pressmeddelanden & nyheter

Skriv ett svar